Το λεύκωμα «ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»  φέρει ημερομηνία παραγωγής του 2010. Χορηγός υπήρξε το Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου. Πρόκειται για χρέος προς τον πολιτισμό του τόπου μας. Ζωγράφοι από τον 17ο αιώνα. Το ζωγραφικό έργο ανήκει στο αρχείο του Σταύρη Τσάτη. Αριθμούνται έργα  82 Ελλήνων ζωγράφων, επώνυμων και ανώνυμων, γνωστών και άγνωστων με κορυφαίο τον Ονούφριο τον Κυπριώτη, τους Γιούσιδες και πολλούς άλλους.  Όταν ολοκληρώθηκε το λεύκωμα διαπιστώσαμε ότι συνολικά  οι Έλληνες  καλλιτέχνες του χώρου είναι πάνω από 100.

Ήταν μια συναρπαστική ιδέα, μια τολμηρή πρωτοβουλία και μια δύσκολη προσπάθεια  που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα  το ρόλο, τη δύναμη και τις δυνατότητες του Τμήματός μας

 

 

Οι Έλληνες ζωγράφοι του Αργυροκάστρου
από τον 17ο αιώνα (λεύκωμα)

(114 σελίδες)