Πολιτικές Πρωτοβουλίες

Είναι γνωστό ότι η προσφορά μου υπήρξε αποφασιστική στην ίδρυση και στην ανύψωση του έργου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Όμως, μετά από ένα χρόνο βρέθηκα στο περιθώριο. Πίστευα τότε, όπως και ακόμα, ότι δεν είναι όρος να είσαι κάπου για να προσφέρεις έργο κοινωνικό και εθνικό.Με το σκεπτικό αυτό και ανεξαρτήτως από τη θέση και το ρόλο μου στην ΟΜΟΝΟΙΑ ανέλαβε αρκετές, για ένα άτομο, πρωτοβουλίες στην υπηρεσία του τόπου μου, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας. Εντάθηκε αυτή η δραστηριότητά μου μετά την οριστική αποχώρηση από την ΟΜΟΝΟΙΑ το 2000.

Στους δύο φακέλους, υπό την ονομασία, «Άλλες πολιτικές, κοινωνικές και εθνικές πρωτοβουλίες» μπορεί κανείς να βρει τις προσπάθειες ίδρυσης διαφόρων οργανισμών, συλλόγων και φορέων που θα βοηθούσαν τη λειτουργία του κοινωνικού και εθνικού μας ιστού και της ευημερίας μας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την ίδρυση:

  • του «Κοινωφελούς Ιδρύματος για τον Ελληνισμό της Αλβανίας»,
  • της ΜΚΟ «Προωθούμε την Ταυτότητά μας»,
  • της «Στέγης των Ελλήνων»,
  • του «Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου». Στο συγκεκριμένο φάκελο θα

βρείτε κυρίως τα καταστατικά και τα προγράμματά τους, ή και έγγραφα για την έγκρισή τους από τις αλβανικές αρχές.

Ο δεύτερος φάκελος αφορά την κατεξοχήν πολιτική προσπάθεια, την ίδρυση του «Κινήματος για εθνική Ενότητα» για την οποία ξοδεύτηκαν πολλές ενέργειες.

Κίνημα για Εθνική Ενότητα (ΟΜΟΝΟΙΑ άτυπη Βουλή)

Κίνημα για Εθνική Ενότητα (ΟΜΟΝΟΙΑ άτυπη Βουλή)

Η ιδέα ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ως στέγη των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών ανεξαρτήτως ιδεολογίας, θα αποδειχτεί ως αναγκαιότητα πολιτικής λύσης και πραγματικής εθνικής εκπροσώπησης, μέχρι τις ημέρες μας. Το 2000 παραιτήθηκα οριστικά από την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, διότι όλες οι πολιτικές μου προτάσεις ...
Άλλες πολιτικές, κοινωνικές και εθνικές πρωτοβουλίες

Άλλες πολιτικές, κοινωνικές και εθνικές πρωτοβουλίες

Στο φάκελο αυτό μπορεί κανείς να βρει τις προσπάθειες ίδρυσης άλλων διαφόρων οργανισμών, συλλόγων και φορέων που θα βοηθούσαν τη λειτουργία του κοινωνικού και εθνικού μας ιστού και την ευημερία μας. Συγκεκριμένα πρόκειται για την ίδρυση: – του «Κοινωφελούς Ιδρύματος για τον Ελληνισμό της ...