Πολιτικές Αναλύσεις

Ο συγκεκριμένος φάκελος περιέχει 15 πολιτικές αναλύσεις, κυρίως στην ελληνική, αλλά και την αλβανική γλώσσα. Αφορούν τις εξελίξεις στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα από το 1998 μέχρι και το 2018. Σύνολο σελίδων 104. Ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει μέσα από τις αναλύσεις αυτές όλες τις εξελίξεις που μεσολάβησαν στο χώρο μας για 20 περίπου χρόνια. Οπότε αποτελεί μια σημαντική πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης. Ασφαλώς πρόκειται για την δική μου προσωπική οπτική γωνία, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα επιπλέον δείγμα της δικής μου αφοσίωσης για τις εξελίξεις στο χώρο μας.

Αποδέκτης των αναλύσεων αυτών είναι κυρίως η ελληνική πολιτεία και οι διπλωματικές της αρχές, όμως ποτέ δεν υπήρξε μια απάντηση ή εκτίμηση γι΄αυτές.

Το γεγονός αποτελεί μια επιπλέον απόδειξη επιβεβαίωσης της στάσης  της Αθήνας για να μη έχει ντοκουμέντα σε σχέση με τον τόπο μας!

 

 

Πολιτικές Αναλύσεις
(104 σελίδες)