Αναλύσεις για την παιδεία

Εκθέσεις, αναλύσεις και προτάσεις για την παιδεία στην μητρική γλώσσα

Στον φάκελο αυτόν, συνολικά 95 σελίδων, υπάρχουν 13 αναλύσεις για εκπαιδευτικά ζητήματα που αφορούν την παιδεία στη μητρική γλώσσα στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Ξεκινούν από το 1997 και καταλήγουν το 2019.

Αποκορύφωμα αποτελεί η έκθεση του 2015, η οποία είναι προϊόν συλλογικής εργασίας, του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, της οποίας ηγήθηκα και μερίμνησα να ολοκληρωθεί. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη σε μέγεθος και σε βάθος έκθεση σε όλες τις περιόδους. Μια ανάλυση της κατάστασης της παιδείας στη μητρική γλώσσα στην περίοδο μεταπολίτευσης με προτάσεις για κάθε τομέα.

Οι εκθέσεις, αναλύσεις και προτάσεις έχουν αποδέκτες κυρίως την πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα και αποτελούν μια σαφή εικόνα της πορείας προς εξαθλίωση της παιδείας στη μητρική γλώσσα στο δημόσιο. Δεν υπήρξαν απαντήσεις! Ωστόσο, μπορεί κανείς εύκολα να εντοπίσει τους φταίχτες για την κατάσταση αυτή και είναι επώνυμοι και συγκεκριμένοι.

Ασφαλώς δεν μπορώ να πω ότι η προσπάθειά μου δε συνέβαλε θετικά. Βεβαίως δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική προς θετική κατεύθυνση, (δλδ δεν εισακούστηκα σε όλα), όμως για κάποια πράγματα οι παρεμβάσεις μου αποτελούν σταθμοί ιστορικής σημασίας. Είναι εντούτοις σίγουρο ότι η συνεισφορά μου στάθηκε εμπόδιο στην πλήρη καταστροφή. Στάθηκε εμπόδιο στην ισοπεδωτική επιχείρηση της δημόσιας παιδείας στη μητρική γλώσσα, που αποτελεί την επισημοποίηση στο αλβανικό κράτος της ταυτότητας της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, για την αντικατάστασή της με την ιδιωτική παιδεία. Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί μέρος της ταχτικής για την μετάβαση όλης της κοινοτικής ζωής της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στο εκκλησιαστικό πλαίσιο. Χαίρομαι επίσης, που οι εκθέσεις μου αυτές, όπως και τα υπόλοιπα υλικά αποτελούν πλέον την μόνη πηγή για την παρακολούθηση του θέματος της παιδείας, κυρίως στην περίοδο μετά το 1991.

 

 


Αναλύσεις για την παιδεία
(91 σελίδες)