Το λεύκωμα προετοιμάστηκε και εκδόθηκε  με την ευκαιρία των 25 χρόνων ίδρυσης  του Τμήματος, που συνέπεσε με την επιτυχή διοργάνωση του διεθνούς  Συνεδρίου για την ελληνική γλώσσα στην Αλβανία.

Το λεύκωμα έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα του Τμήματος στα 25-χρόνια ζωής του.

Διαδέχεται αρκετά υλικά από το λεύκωμα για τα 15-χρονα του Τμήματος, όμως περιέχει στοιχεία για την επόμενη δεκαετία και συντάσσεται σε νέα δομή, όπως και μόνο στην ελληνική γλώσσα.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το Τμήμα μας παραμένει πρωτοποριακό στο πανεπιστήμιο όσον αφορά τις εκδόσεις του είδους.

Επίσης, όχι μόνο οι απόφοιτοι του Τμήματος, αλλά και όποιος άλλος επιθυμεί  θα μπορεί  να ενημερωθεί και αντλήσει στοιχεία για το Τμήμα.

 

 

 

25 χρόνια τμήμα Ελληνικών (λεύκωμα)
(48 σελίδες)