Το βιβλίο «Ιστορία της Ελλάδας» για την 9η τάξη του 9-χρονου σχολείου στη μητρική γλώσσα,  αποτελεί το μοναδικό βιβλίο στα ελληνικά δεδομένα που περιέχει όλη την ιστορία της Ελλάδας, σε μερικές δεκάδες σελίδες βιβλίου, ανταποκρινόμενο σε σχολικό πρόγραμμα σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα.

Το περιεχόμενό του βιβλίου αποβλέπει στην παροχή όσο πληρέστερης εικόνας της ιστορίας του έθνους από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα και στην όσο καλύτερη ανάλυση των θεμάτων του. Προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα να γνωρίσει, αποκομίσει και αναπτύξει γνώσεις, δεξιότητες, θέσεις και αξίες που απαιτεί η σχέση του Έλληνα μειονοτικού μαθητή με την ιστορία του Έθνους.

Το βιβλίο αποτελείται από 4 μέρη χωρισμένα σε 32 κεφάλαια. Τα μέρη έχουν ως εξής: 1. «Αρχαίος Κόσμος από την εποχή του Χαλκού μέχρι το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας»,  2. «Βυζάντιο και Τουρκοκρατία», 3. «Από τους Μεγάλους Πολέμους μέχρι σήμερα» και 4. «Ελλάδα – Αλβανία και ο Τόπος μας».

Ο μαθητής και ο δάσκαλος αντιμετωπίζονται στο βιβλίο ως αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του ελληνικού Έθνους. Το τέταρτο όμως μέρος είναι αφιερωμένο ειδικά στις ιδιαιτερότητες των ελληνοαλβανικών σχέσεων και την ιστορία του Ελληνισμού στο Αλβανικό κράτος από τότε που υπάρχει σ΄αυτό ως εθνική μειονότητα, όπου ξανά δίνεται έμφαση στις σχέσεις της κοινότητάς μας με τις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού από τους αρχαίους χρόνους.

Τέλος, το βιβλίο προσπαθεί να πετύχει και μια άλλη διάσταση. Να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη βιβλιοθήκη του μαθητή, του δασκάλου και του κάθε ενδιαφερόμενου για την ιστορία της Ελλάδας.

Η συγγραφή του βιβλίου άρχισε στις 25 Ιουνίου 2019 και ολοκληρώθηκε στις 5 Αυγούστου 2019.

 

 

 

 

Ιστορία της Ελλάδας 9
(191 σελίδες)