Όπως αναφέρω και στην αλβανική εκδοχή, το βιβλίο “Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ, αφορά την γενικότερη ιδέα να καταπιαστώ με τα γράμματα, την ιστορία και τον πολιτισμό στον Ελληνισμό της Αλβανίας.

Ξεκίνησα λοιπόν με την πρόταση να ενταχτεί το αντικείμενο στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ως ξεχωριστό μάθημα «Τα γράμματα και ο πολιτισμός στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα». Υπήρξε τότε αντίδραση από τις αρχές του Τμήματος. Επέτρεπαν το μάθημα μόνο ως μεταπολεμική λογοτεχνία, δλδ λογοτεχνία  μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως όριζε το κομουνιστικό καθεστώς.  Ενώ εγώ επέμενα ότι πρέπει το μάθημα να αναφέρεται στον δικό μας διαχρονικό πολιτισμό από την αρχαιότητα ως μέρος του ενιαίου ελληνικού πολιτισμού. Η διαμάχη συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια, μέχρι που μεσολάβησε ο Πρύτανης λέγοντάς μου ότι βάλε τον τίτλο που θέλει ο πρόεδρος του Τμήματος και στο περιεχόμενο γράψε ο τι θέλεις….

Έτσι και έγινε…. Το μεγαλύτερο μέρος των διαλέξεων ήταν προϊόν της δικής μου έρευνας στο θέμα και αποτέλεσαν το περιεχόμενο του πρώτου πανεπιστημιακού εγχειριδίου για το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια συγγραφής της ιστορίας των γραμμάτων και του πολιτισμού στον Ελληνισμό της Αλβανίας από τους αρχαίους χρόνους. Αντιμετωπίζει την κοινότητα του Ελληνισμού ως μια ξεχωριστή εθνική οντότητα την οποία διακρίνει το γεγονός ότι αποτελεί, από την μία  συνέχεια του ελληνικού έθνους,αναπόσπαστο τμήμα του αυθεντικού κληρονόμου του πολιτισμού της Ηπείρου και,  από την άλλη προϊόν επαφής με τον νεόκοπο αλβανικό πολιτισμό.

Αντιμετωπίζει τη σημερινή Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, ως αναπόσπαστο μέρος της ενιαίας Ηπείρου και της διαρκούς παρουσίας  της στην πανελλήνια ιστορία συνδυαζόμενης μονίμως με την ανάληψη ηγεμονικού ρόλου σε στρατιωτικό, πολιτικό ή πολιτιστικό επίπεδο.Μια ελληνική κοινότητα που έχει καλλιεργήσει και αναπτύξει τις κοινές και ιδιαίτερες πνευματικές αξίας και αγαθά. Το βιβλίο δίνει με επιχειρήματα αυτή την ελληνική διαχρονική συνέχεια, κάνει τομές, κατατάξεις, αναλύσεις. Αναφέρεται σε περιόδους, εκπροσώπους αυτών, ιδιαιτερότητες, έργα κλπ.

 

 

Η Λογοτεχνία στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα
(217 σελίδες)