Το σχολικό βιβλίο «Γεωγραφία της Ελλάδας» για την 8η τάξη απευθύνεται στον Έλληνα μειονοτικό μαθητή, δάσκαλο και κοινό ως μια προσπάθεια εκπλήρωσης της ιδέας ότι η γνώση της γεωγραφίας της Πατρίδας αποτελεί πυλώνα αυτογνωσίας της  εθνικής μας ταυτότητας.

Το βιβλίο καταφέρνει να συνθέσει: -το αναλυτικό πρόγραμμα του συγκεκριμένου μαθήματος, τις αρχές της νέας μεταρρύθμισης στην προπανεπιστημιακή εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεότητας της Αλβανίας, τις προτάσεις και παρατηρήσεις του δασκαλικού μας κόσμου και τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα, όπως και του ίδιου του μαθήματος.

Αποτελείται από 3 ενότητες χωρισμένες σε 25 κεφάλαια. Η πρώτη ενότητα, «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας», η δεύτερη «Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας» και η τρίτη «Η οικονομία της Ελλάδας και ο Απόδημος Ελληνισμός»

Μέσα από τη δομή αυτή, το βιβλίο προσφέρει στο μαθητή μια ελκυστική περιπλάνηση στην ελληνική φύση, κρατώντας συνεχώς ανοιχτό ένα δίαυλο επικοινωνίας με τις ρίζες της ελληνικής φυλής, με στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Του επιτρέπει να γνωρίσει, σε γεωγραφικό πλαίσιο, την κοινωνία, τις δραστηριότητες που στηρίζουν την οικονομία της και τις δυνατότητες που υπάρχουν για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξή της, τη διοικητική διαίρεση κλπ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η πρωτότυπη προσέγγιση για τον απόδημο Ελληνισμό και στο πλαίσιο αυτό η προσέγγιση του γηγενούς Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.

Το βιβλίο, μέσα από τα κείμενα και τις εικόνες του ταξιδεύει τον μαθητή  στις ομορφιές της Ελλάδας, για να καταλάβει γιατί αυτός ο τόπος τραγουδήθηκε τόσο πολύ από τη μούσα και υμνήθηκε από τον ποιητή.

Κατά την περιπλάνηση στην ελληνική φύση ο μαθητής ανακαλύπτει τις ρίζες της ελληνικής φυλής, τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Θα γνωρίσει καλύτερα την ελληνική κοινωνία, τις δραστηριότητες που στηρίζουν την οικονομία της, αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξήτης.

 

 

 

Γεωγραφία της Ελλάδας 8 
(143 σελίδες)