Άρθρα & Συνέδρια

 

 

Στην υπό ενότητα «άρθρα και συνέδρια» συμπεριλαμβάνεται η μακρύτερη σε χρόνο και η ευρύτερη θεματικά ακαδημαϊκή και επιστημονική μου δραστηριότητα. Συνολικά 40 συμμετοχές σε συνέδρια με εισηγήσεις, 19 στην αλβανική γλώσσα και 21 στην ελληνική όπως και 16 άρθρα σε διεθνή και επιτόπια επιστημονικά ακαδημαϊκά περιοδικά.

Στην υπό ενότητα συμπεριλαμβάνονται συνολικά 24 εισηγήσεις και 7 άρθρα. Η επιλογή αφορά το ενδιαφέρον σε ότι αφορά το επιστημονικό αντικείμενο.

Εκείνο που έχει περισσότερο όμως ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι και η ακαδημαϊκή αυτή δραστηριότητα κινείται στο πλαίσιο των ελληνικών ενδιαφερόντων , την  αρχαιοελληνική παράδοση, την προβολή του πολιτισμού της Ηπείρου με επίκεντρο τη Δωδώνη, τη σύγκριση και την ερμηνεία των εθνολογικών ταυτοτήτων μεταξύ των Ελλήνων και Αλβανών, σε γλώσσα, ήθη και έθιμα κλπ. Την ανατροπή  των ισχυρισμών της αλβανικής βιβλιογραφίας σε βάρος του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνοαλβανικών σχέσεων.

Πιο συγκεκριμένα αφορούν την κατάθεση νέων πτυχών, θεμάτων, επιχειρημάτων και στοιχείων, όπως είναι ο πολιτισμός της Δωδώνης στον προσδιορισμό της ταυτότητας της Ηπείρου, το πολυφωνικό τραγούδι, η θυσία σε γέφυρα και σε κάστρο στις μπαλάντες του νότου και του βορά της Αλβανίας ως επιβεβαίωση διαφορετικής εθνοπολιτιστικής ταυτότητας κλπ

Άρθρα

Άρθρα

Στο φάκελο που ακολουθεί του ακαδημαϊκού μου έργου, με τίτλο «ΑΡΘΡΑ», συμπεριλαμβάνονται 7 από τα σημαντικότερα άρθρα μου δημοσιευμένα σε διάφορα ντόπια και σε διεθνή περιοδικά υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Επιλέχτηκαν στη βάση δύο αξόνων. Πρώτο, ως απόδειξη ότι το επιστημονικό μου ενδιαφέρον ...
Εισηγήσεις Ελληνικά

Εισηγήσεις Ελληνικά

Ο φάκελος «ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», αφορά τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια με εισηγήσεις στην ελληνική γλώσσα. Επιλέχτηκαν συνολικά οι εισηγήσεις από 12 συμμετοχές στο σύνολο 21. Βασικό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων εισηγήσεων παραμένει η προσπάθεια ανάδειξης του δικού μας ιδιαίτερου ελληνικού ...
Εισηγήσεις Αλβανικά

Εισηγήσεις Αλβανικά

Ο φάκελος «ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΚΑ», αφορά τη συμμετοχή μου σε διεθνή συνέδρια με εισηγήσεις στην αλβανική γλώσσα. Επιλέχτηκαν συνολικά οι εισηγήσεις από 12 συμμετοχές στο σύνολο 19 τέτοιων συνεδρίων. Το κριτήριο επιλογής τους έχει σημείο αναφοράς τη συμβολή μου στην προβολή του ελληνικού ...